ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
TEATR NIEOBECNOŚCI

Emilia i Andrzej Dłużniewscy, Teatr nieobecności, 1982, Piwna 20/26